Telemetrie is het op afstand bewaken van technische data zoals druk en inhoud.

Met het DataferĀ® systeem leest u de bulktank snel uit vanaf uw werkplek, waarmee u continue inzicht heeft in uw verbruik. De technische data van een cryogene opslagtank meten we door middel van een transmitter/drukopnemer. Opvragen via het GSM-netwerk is mogelijk.

Wat zijn de voordelen van telemetrie?
Telemetrie heeft uitsluitend voordelen. Wij bewaken uw voorraad goed. Net als uw afnameprofiel. Hierdoor signaleren wij afwijkingen op tijd. Dit maakt de kans dat u zonder gas komt te zitten minimaal. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden natuurlijk.

Hoe liggen de verantwoordelijkheden?
Wij doen er alles aan om de voorraadbewaking van u als klant zo comfortabel mogelijk te maken. Wij nemen het plaatsen van bestellingen zoveel mogelijk uit handen. Door overmacht kan het voorkomen dat de bevoorrading van een cryogene opslagtank niet plaatsvindt. Of heeft plaatsgevonden. Wij zijn in dit geval niet aansprakelijk. Voorbeelden van overmacht:

  • technische storingen aan apparatuur of het mobiele netwerk;
  • verkeersproblemen;
  • weersomstandigheden;
  • ongeval;
  • opstoppingen van welke aard dan ook.