Het is van belang dat medische uitrusting aanwezig is. Op diverse plekken. Aan boord van Nederlandse zeeschepen, zeilschepen met passagiers, duikbedrijven en olieplatforms bijvoorbeeld. De uitrusting is afhankelijk van de scheepscategorie en het vaargebied. En van de kenmerken van de vervoerde lading en het aantal bemanningsleden aan boord. De reanimatie benodigdheden zoals medicinale zuurstof staan in het volgende overzicht.
Bron: wetten.nl - Regeling - Regeling veiligheid zeeschepen - BWBR0017728 (overheid.nl)

De kapitein of schipper is verantwoordelijk voor de controle van medische uitrusting. Hij controleert of de etiketten volgens de voorschriften zijn ingevuld en aangebracht. Hier kunnen wij hem in ondersteunen.

Van belang is dat de artikelen zijn opgeborgen volgens de geldende voorschriften. De geneesmiddelen waarop een vervaldatum is vermeld dienen voor die datum vervangen te worden. De kapitein kan deze controleren en delegeren aan een apotheker. Alsnog blijft hij verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de medische uitrusting.

De benaderingen van ongevallen op zeeschepen met gevaarlijke stoffen is vooral gericht op het verrichten van levensreddende handelingen. Net als de verwijdering van gevaarlijke stoffen en de behandeling van de algemene symptomen. Bijvoorbeeld als gevolg van de vergiftiging. Zuurstof is cruciaal bij de behandeling van veel intoxicaties.