GMP
Een Goede Manier van Produceren (GMP), ook bekend onder de Engelstalige term Good Manufacturing Practice, is een kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische industrie. Alleen een zorgvuldig vastgelegd en gecontroleerd productieproces verzekert de kwaliteit van een geneesmiddel.

Geneesmiddelen moeten daarom altijd worden geproduceerd en gecontroleerd volgens:

  • de kwaliteitsregels voor de bedoelde toepassing;
  • de eisen van de vergunning voor het in de handel brengen. 

GDP
Voor toezicht op de distributieketen van geneesmiddelen heeft de Europese Commissie richtlijnen vastgesteld. Namelijk de Goede Distributie Praktijken, ofwel GDP. Om farmaceutische producten te mogen verhandelen moet voldaan worden aan de GDP richtlijnen. De richtlijnen gelden voor groothandelaren en fabrikanten van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.