Uiteraard zijn er verschillende concepten beschikbaar voor een betrouwbare gastoevoer. Voor advies, planning en uitvoering staan wij altijd voor u klaar. Het ontwerp van de toevoer faciliteiten is gebaseerd op de fysieke eigenschappen van de gassen, en op de gevraagde hoeveelheid.

In de planning houden we rekening met de voorschriften. Bijvoorbeeld NEN EN ISO 7396-1, ofwel de 3 bronnen regel. Dit voor het meten van de capaciteiten van primaire, secundaire en reserve toevoer voor uw ziekenhuis.

Bij ziekenhuizen bestaat het totale toevoersysteem over het algemeen uit verschillende componenten. Zuurstof wordt vaak via centrale systemen geleverd. De CO2 toevoer in de operatiekamer gebeurt meestal door lokale cilinderbatterijen. Ook hier moet de primaire, secundaire en reserve toevoer voldoen aan de standaardnormen.

Gasbemonsteringssystemen zorgen ervoor dat de hoge productkwaliteit tijdens de gasoverdracht behouden blijft.

Armaturen
Voor centrale en lokale gastoevoersystemen in ziekenhuizen specificeert DIN EN 13260-2 de relevante parameters. Voor het rechtstreeks doseren van geneesmiddelen bij een patiënt kunnen we armaturen gebruiken. Deze moeten voldoen aan de vereisten van de wet met betrekking tot medische hulpmiddelen. De conformiteit van de ‘gas- afname armatuur’ wordt bevestigd door de CE-markering. Hiervoor bieden wij u de juiste drukregelaars voor verschillende toepassingen. Het is mogelijk de doseersystemen te integreren in de cilinderafsluiter. Deze afsluiter noemen we ook wel een VID-klep.

Er is ook een selectie armaturen die niet zijn bedoeld voor direct gebruik bij de patiënt. Dit wordt bepaald door de fysische en chemische eigenschappen van het gas, door de zuiverheid ervan en het type toepassing. Hiervoor bieden wij u diverse speciale gasarmaturen.