Europese Farmacopee
Een farmacopee is een verzameling erkende farmaceutische regels. Voor kwaliteit, testen en opslagen benaming van geneesmiddelen. Ook voor de gebruikte stoffen, materialen en methodes bij de ontwikkeling en het testen.

De vloeibare en gasvormige medicinale zuurstof die u van Westfalen Medical ontvangt, voldoet aan de eisen van de Farmacopee.
De vloeibare zuurstof gaat via de verdampers, die de vloeibare zuurstof gasvormig maakt, uw leidingsysteem in. Het leidingsysteem dient te zijn aangelegd volgens de NEN – 7396 norm. Westfalen Medical kan u hierin adviseren en het geheel aanleggen en onderhouden.

Echter, de kwaliteit van het leidingsysteem kan de kwaliteit van gas beïnvloeden. De zuurstof die het leidingsysteem is in gegaan, is van Farmacopee kwaliteit, maar hoe staat het met de kwaliteit bij het wandafnamepunt, daar waar de patiënt het inhaleert, misschien wel kilometers verder?
De enige manier om dat te weten te komen, is door een aantal wandafnamepunten te laten analyseren of er daadwerkelijk Farmacopee kwaliteit uit stroomt.

Wij kunnen deze analyses voor u laten uitvoeren. Tevens kunnen we een periodiek schema maken waarin de kwaliteit van de medische gassen wordt gewaarborgd. We kijken samen met u naar de meest kritische punten en denken mee om mogelijke risico’s te minimaliseren of zelfs uit te sluiten.
Daarnaast bevelen we bij een plaatselijke ingreep in het medische leidingsysteem een nulmeting aan met de nodige spoelprocedures. Hierna kan de apotheker het medische leidingsysteem weer vrijgeven.

Bovenstaande analyses kunnen wij niet alleen uitvoeren voor het leidingwerk voor medicinale zuurstof, maar ook voor de leidingen voor medische perslucht, kooldioxide en lachgas.