Geneesmiddel
Sinds 2006 is zuurstof aangewezen als geneesmiddel. Dit betekent dat alleen apothekers dit gas op naam van een patiënt mogen zetten en verstrekken. De apotheker moet controleren of het gas geschikt is voor de patiënt en gebruikt kan worden met de eventueel andere medicatie van de patiënt. Vaak gebeurt dit ook in combinatie met het recept van een arts.

Terhandstelling
Om over te kunnen gaan tot een levering dient er een formulier, terhandstelling geneesmiddelen- jaarorder ingevuld te worden door de apotheker. Dit formulier is onderdeel van het contract dat getekend dient te worden door de zorginstelling. Zodra het gehele contract getekend is, kunnen wij overgaan tot het leveren van medicinale zuurstof bij uw instelling. Uw zorginstelling kan nu een jaar lang de gassen bestellen. Deze terhandstelling dient jaarlijks verlengd te worden. Wij stellen u hier tijdig van op de hoogte.

Gas analysecertificaat
Het gas analysecertificaat toont de exacte waarden van de samenstelling van het gas van elke batch. Deze kan alleen worden verstrekt als het gas is geproduceerd als een geregistreerd geneesmiddel. Er zijn ook conformiteitscertificaten. Deze laten echter alleen de minimumwaarden zien waaraan het gas moet voldoen.

De bijsluiter
Onze bijsluiter geeft informatie over de toediening van het gas en alle mogelijke bijwerkingen van het gas. Informatie over de bijsluiter kunt u vinden op de website van het CBG.

Productie- en testcertificaat
Dit certificaat laat alle benodigde informatie zien van de materialen en productie. Ook staan er gegevens in over de fabricage, inspecties en of de druktest met succes is doorstaan.

Westfalen Medical leveringscertificaat
Wij leveren op aanvraag een leveringscertificaat waarop de volgende punten vermeld staan:

  • de vuldatum van de meegeleverde medische zuurstofcilinder(s);
  • de meest recente hydrostatische test- of productiedatum van de cilinder;
  • het batchnummer(s) en de vervaldatum van het medische zuurstofgas;
  • productie en einde levensduur van de geleverde hogedrukregelaars.