Een zuurstofconcentrator is een elektrisch apparaat dat lucht aanzuigt uit de omgeving. Het mechanisme binnen in het apparaat scheidt de stikstof en de zuurstof van elkaar, waarna zuurstof overblijft. De stikstof wordt teruggeblazen in de omgeving. 

Zuurstofconcentratoren leveren een zuurstofpercentage van 93-96%. Deze wordt toegediend door middel van een zuurstofslang met daaraan een neusbril of zuurstofmasker. 

De concentrator werkt op stroom en moet altijd zijn aangesloten op een geaard stopcontact. 


EverFloDeVilbiss