Wat is PEP-therapie?
PEP staat voor Positive Expiratory Pressure. Voor chronische aandoeningen aan de luchtwegen geeft PEP-therapie uw cliënt verlichting.

Hoe werkt PEP-therapie?

PEP-therapie zet u in om de ademspieren van de cliënt te trainen en vastzittend slijm los te maken. Bijvoorbeeld door COPD, astma, bronchiëctasieën en Cystic Fibrosis (CF). Ademen wordt hierdoor makkelijker. Daardoor neemt de kans op ontstekingen in de luchtwegen af.

Bij een PEP-therapie ademt uw cliënt uit door een PEP-apparaat. Hij ondervindt hierbij weerstand, positieve tegendruk. Op deze manier wordt druk opgebouwd in de luchtwegen. Die druk zorgt ervoor dat de luchtwegen open blijven. 

Welk apparaat voor uw cliënt het beste is? Wij hebben een breed assortiment. Wij adviseren u graag in uw keuze.

Is PEP-therapie in combinatie met verneveltherapie mogelijk?
PEP-therapie kan door uw cliënt worden gebruikt in combinatie met een vernevelaar. Deze therapie, in combinatie met verneveling, zorgt ervoor dat medicijnen dieper in de luchtwegen terecht komen.