Al onze cilinders worden geleverd met de onderstaande certificaten:

Gas analysecertificaat
Het gas analysecertificaat toont de exacte waarden van de samenstelling van het gas van elke batch. Deze kan alleen worden verstrekt als het gas is geproduceerd als een geregistreerd geneesmiddel. Er zijn ook conformiteitscertificaten. Maar die laten alleen de minimumwaarden zien waaraan het gas moet voldoen.

De bijsluiter
Onze bijsluiter geeft informatie over het volgende:

  • veilig gebruik van de cilinder;
  • de toediening van het gas;
  • alle mogelijke bijwerkingen;
  • instructies en richtlijnen voor het veilig opbergen van de cilinder.

Productie- en testcertificaat
Dit certificaat laat alle benodigde informatie zien van de materialen en productie. Ook staan er gegevens in over de fabricage, inspecties en of de druktest met succes is doorstaan.

Westfalen Medical leveringscertificaat
Wij leveren op aanvraag een leveringscertificaat waarop de volgende punten vermeld staan:

  • de vuldatum van de meegeleverde medicinale zuurstofcilinder(s);
  • de meest recente hydrostatische test- of productiedatum van de cilinder;
  • het batchnummer of de batchnummers en de vervaldatum van het medische zuurstofgas;
  • de productie en einde levensduur van de geleverde hogedrukregelaars.